*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

”Zdrowie potrzebuje ruchu” - projekt edukacyjny

”Zdrowie potrzebuje ruchu” - projekt edukacyjny
Miesiąc MAJ to dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu bardzo aktywny czas. Codziennie - ramach projektu edukacyjnego ”Zdrowie potrzebuje ruchu” - odbywały się zajęcia sportowe!!! Realizowane były podczas zajęć: wychowania fizycznego, rewalidacyjnych, rewalidacyjnych usprawniania ruchowego oraz zajęć świetlicowych. Adresowane były do całej społeczności szkolnej, tj uczniów :
• Szkoły Podstawowej Nr 11
• Szkoły Przysposabiającej do Pracy
• Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
 
Celem wprowadzenia projektu było: 
1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoją sprawność fizyczną 
2. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu
3. Upowszechnienie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród uczniów. 
4. Wprowadzenie i doskonalenie różnorodnych dyscyplin sportowych. 
5. Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów na co dzień.
6. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów
7. Ukazanie sposobu na aktywne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego 
8. Zwiększenie świadomości młodego człowieka o korzyściach płynących z przestrzegania zbilansowanej diety. 
9. Wykorzystanie infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /zajęcia na świeżym powietrzu/
10. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
 
Zajęcia dotyczyły tematyki:
1. Nordic Walking 
2. Jogi 
3. Pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Gimnastyki korekcyjnej 
5. Lekkiej atletyki 
6. Pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego podczas wysiłku 
7. Tańca
8. Spotkań z dietetykiem 
9. Bilardu 
10. Bocci 
 
Koordynator projektu:
 Marta Szykuła
 
 
Nauczyciele realizujący projekt:
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego: M. Szykuła, A. Pomazanka, I. Winiarczyk- Hadło, I. Lewicka, M. Graca, P. Sosnowski, Ł. Sołoducha, M. Toczyński, M. Głębocki, R. Korolko, T. Bednarski
oraz
M. Strycharczuk –Jędruszczak 
A. Sagan, E. Margol
I. Czechońska, A. Sołoducha
Data dodania: 2024-06-03 19:29:03
Data edycji: 2024-06-03 19:34:17
Ilość wyświetleń: 201

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej