*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Plan pracy

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Bartosiewicz Katarzyna - psycholog 15.00-20.30 12.30-15.30 6-8 (int)
8.00-11.30
7.30-13.30 11.30-15.30
Koczułap Dorota – psycholog/pedagog 7.30-13.30 15.00-19.00 9.15-14.15 11.30-15.30

11.45-14.45
15.00-16.30

Mazur Agnieszka - pedagog 12.30-15.30 6.00-8.00 (int)
8.00-13.00
14.45-20.45 13.40-14.25(int)
15.00-17.00
17.00-22.00(int)
7.30-13.30
Borkowska –Sowa Ewa - logopeda

9.30-13.00
13.30-16.30

8.00-13.30 9.30-14.30
14.30-15.00
15.30-16.00
16.30-17.00
11.30-14.30 9.30-14.30
Bałka Agnieszka  - logopeda

9.30-14.30
14.30-15.30

8.00-12.30 8.00-12.30
13.30-16.00
11.30-14.30
14.30-15.00
8.30-13.30

 

Poniżej zamieszczone zostają numery telefonów gdzie można znaleźć wsparcie:

 

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

http://mcpr.zamosc.pl/pomoc-spoleczna-2

ul. Lwowska 57
22-400 Zamość

tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
(budynek Starostwa Powiatowego w Zamościu)

tel. 84-5300942
fax 84 6385516
e-mail: pcpr-zamosc@cor.pl

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  W ZAMOŚCIU

ul. Kilińskiego 32

22 - 400 Zamość

( 84 ) 641 21 25

bezpłatna infolinia  800 101 402

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111
(czynny codziennie od 12:00 do 02:00)

Młodzieżowy Telefon Zaufania

  tel. 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

tel. 800 120 002
telefon pracuje całodobowo

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

tel. 22 668 70 00
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)

Policyjny Telefon Zaufania
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 226
(poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)

Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy

tel. 600 070 717
(codziennie / całodobowo)

Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

tel. 800 120 148
(całodobowo, połączenie bezpłatne)

Data dodania: 2022-03-27 20:29:47
Data edycji: 2023-02-23 07:40:50
Ilość wyświetleń: 1222

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej