*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia z logopedą

Na zajęcia logopedyczne uczęszczają dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii. Dzieciom tym najczęściej towarzyszą deficyty w innych sferach, dlatego staramy się wspierać wszelkie sprawności maluchów, które pomogą im rozwinąć kompetencje społeczne, komunikacyjne i językowe.  

Metody na zajęciach dostosowywane są do potrzeb i możliwości dziecka. Są to m.in. 

      I. Zabawy, aktywności zachęcające do: 

 • Reakcji na imię 
 • Kontaktu wzrokowego 
 • Wskazywania palcem 
 • Tworzenia pola wspólnej uwagi 
 • Naśladowania 
 • Zabawy tematycznej i symbolicznej.  

  II. Wychowywanie słuchowe:
   
 • Ćwiczenia słuchu fizycznego: 
 • rozpoznawanie dźwięków, wytwarzanie dźwięków, lokalizacja 
 • różnicowanie wysokości, natężenia, barwy dźwięków 
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze 
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem 
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego 
 • Trening słuchowy 

  III. Zabawy oparte o kontakt z ciałem: 
 • Masaż logopedyczny 

  IV. Metoda werbo – tonalna (wykorzystująca relacje zachodzące pomiędzy mową a ruchem – przełożenia ruchów całego ciała (makroruchy) na ruchy narządów mowy (mikroruchy). 

  V. Metoda Dobrego Startu (kształtująca funkcje wzrokowe, słuchowe, dotykowo – kinestetyczne i motoryczne) 

  VI. Logorytmika: 
 • Ćwiczenia hamująco - pobudzające 
 • Ćwiczenia słuchowo - ruchowe 
 • Ćwiczenia kształcące koordynację 

      VII. Alternatywne metody komunikacji (AAC). 

Terapia dziecka z ORM to proces, w którym logopeda obejmuje swoim odziaływaniem nie tylko małego pacjenta, ale także jego rodziców i środowisko. Uczymy właściwych postaw, dajemy zastępcze i wspierające narzędzia komunikacji, pokazujemy jak wzmacniać w dzieciach poczucie własnej wartości.  

Nasze zasady: 

 • Najważniejszym źródłem nauki jest zabawa. 
 • Mówimy językiem dostosowanym do możliwości dziecka – otaczamy dziecko “kąpielą słowną”, ale nie “potokiem słów”. 
 • Nie wyręczamy dzieci w mówieniu! Najważniejsze jest dążenie do komunikacji, później jej jakość. 

Nie stosujemy:  

 • Zmuszania do wykonywania proponowanych aktywności. 
 • Poleceń typu: “Powiedz”, “Powtórz”. 
 • Oceniania, krytyki, dawania gotowych rozwiązań i planów naprawczych.

 

Zdjęcia z zajęć z logopedą:

Borkowska-Sowa E.

Bajwoluk M.

Bałka A.

Gołębiowska I.

 

Data dodania: 2023-06-05 18:25:58
Data edycji: 2023-06-21 19:31:36
Ilość wyświetleń: 316

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej