*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Baza dydaktyczna

Ośrodek posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, siłownię, salę usprawniania ruchowego i rehabilitacji, salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, gabinet do pracy metodą Tomatisa, salę do zajęć z alternatywnych metod komunikacji, pracownie do zajęć rewalidacyjnych wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczą się w specjalistycznych pracowniach: poligraficznej, szycia, gospodarstwa domowego, kulinarnej, wyrobów dekoracyjnych. W sześciu salach znajdują się tablice interaktywne, we wszystkich salach są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w pięciu są projektory, ponadto większość jest wyposażona w komputery. Na potrzeby Ośrodka zakupiono samochód bus do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

W 2008 utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną jako miejsce do wypoczynku i edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zajęć plastycznych, gier i zabaw. Wyposażono ją w „zieloną salę lekcyjną”, drewniane ławy i stoły oraz 14 tablic edukacyjnych promujących walory Roztocza, tablicę ostrzegającą o zagrożeniu pożarem z numerami alarmowymi, tablicę z regulaminem dla turystów wypoczywających w lesie. Na drzewach zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Ponadto teren ścieżki uzupełniono nasadzeniami roślin z tablicami informacyjnymi oraz ozdobiono drewnianymi postaciami zwierząt leśnych.

W 2010 roku w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” utworzono szkolny plac zabaw, który został wyposażony w zestaw zabawowy, drążki do akrobacji, huśtawki wagową i podwójną, równoważnię pochylnią. Miejsce to rozbudza fantazję, zachęca do kontaktu z rówieśnikami, do pokonywania nowych wyzwań i przede wszystkim do ruchu.

Na terenie Ośrodka znajduje się ogród warzywnyogród z roślinnością śródziemnomorską oraz klasyczny ogród renesansowy podzielony na kwatery obsadzone bukszpanem i różami. W 2010 roku w ogrodzie szkolnym postawiono szklarnię, w której uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy mogą od wczesnych miesięcy wiosennych wysiewać warzywa, zioła i kwiaty jednoroczne oraz poznawać zasady uprawy cieplarnianej. W 2013 roku wybudowano drewniany domek ogrodnika, w którym przechowywany jest sprzęt i narzędzia ogrodnicze.

 

9 stycznia 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie trzech nowych klasopracowni dla uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wykonanych w ramach projektu "Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW wraz z budową zewnętrznej windy". Projekt został wykonany ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i PFRON oraz Urzędu Miasta Zamość. Przebudowa kosztowała ponad 1 200 000 zł.

Wyremontowane klasopracownie są przeznaczone na realizację zajęć przysposobienia do pracy. Uczniowie będą uczyli się wykonywania prac krawieckich, stolarstwa, ogrodnictwa, garncarstwa i wyrobów dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej i wyposażeniu będą rozwijane umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy na miarę możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również umiejętności wykorzystywane przez nich w codziennym życiu.

W ramach wyposażenia klasopracowni zakupiono trzy platformy diagnostyczno - rehabilitacyjna stanowiące wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Jest to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.

Ponadto przeprowadzono prace budowlane dotyczące wymiany windy wewnętrznej w budynku dydaktycznym. Remont został zrealizowany przez Miasto Zamość w ramach projektu „Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pn. wymiana platformowego dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu” z dofinansowaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków PFRON o/Lublin.

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

Link do artykułu na portalu roztocze.net - kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-04-04 17:03:27
Ilość wyświetleń: 862

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej