Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Baza dydaktyczna

Ośrodek posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji, salę integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, siłownię, salę usprawniania ruchowego i rehabilitacji, salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, gabinet do pracy metodą Tomatisa, salę do zajęć z alternatywnych metod komunikacji, pracownie do zajęć rewalidacyjnych wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczą się w specjalistycznych pracowniach: poligraficznej, szycia, gospodarstwa domowego, kulinarnej, wyrobów dekoracyjnych. W sześciu salach znajdują się tablice interaktywne, we wszystkich salach są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w pięciu są projektory, ponadto większość jest wyposażona w komputery. Na potrzeby Ośrodka zakupiono samochód bus do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

W 2008 utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną jako miejsce do wypoczynku i edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zajęć plastycznych, gier i zabaw. Wyposażono ją w „zieloną salę lekcyjną”, drewniane ławy i stoły oraz 14 tablic edukacyjnych promujących walory Roztocza, tablicę ostrzegającą o zagrożeniu pożarem z numerami alarmowymi, tablicę z regulaminem dla turystów wypoczywających w lesie. Na drzewach zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Ponadto teren ścieżki uzupełniono nasadzeniami roślin z tablicami informacyjnymi oraz ozdobiono drewnianymi postaciami zwierząt leśnych.

W 2010 roku w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” utworzono szkolny plac zabaw, który został wyposażony w zestaw zabawowy, drążki do akrobacji, huśtawki wagową i podwójną, równoważnię pochylnią. Miejsce to rozbudza fantazję, zachęca do kontaktu z rówieśnikami, do pokonywania nowych wyzwań i przede wszystkim do ruchu.

Na terenie Ośrodka znajduje się ogród warzywnyogród z roślinnością śródziemnomorską oraz klasyczny ogród renesansowy podzielony na kwatery obsadzone bukszpanem i różami. W 2010 roku w ogrodzie szkolnym postawiono szklarnię, w której uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy mogą od wczesnych miesięcy wiosennych wysiewać warzywa, zioła i kwiaty jednoroczne oraz poznawać zasady uprawy cieplarnianej. W 2013 roku wybudowano drewniany domek ogrodnika, w którym przechowywany jest sprzęt i narzędzia ogrodnicze.

 

9 stycznia 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie trzech nowych klasopracowni dla uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wykonanych w ramach projektu "Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW wraz z budową zewnętrznej windy". Projekt został wykonany ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i PFRON oraz Urzędu Miasta Zamość. Przebudowa kosztowała ponad 1 200 000 zł.

Wyremontowane klasopracownie są przeznaczone na realizację zajęć przysposobienia do pracy. Uczniowie będą uczyli się wykonywania prac krawieckich, stolarstwa, ogrodnictwa, garncarstwa i wyrobów dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej i wyposażeniu będą rozwijane umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy na miarę możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również umiejętności wykorzystywane przez nich w codziennym życiu.

W ramach wyposażenia klasopracowni zakupiono trzy platformy diagnostyczno - rehabilitacyjna stanowiące wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Jest to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.

Ponadto przeprowadzono prace budowlane dotyczące wymiany windy wewnętrznej w budynku dydaktycznym. Remont został zrealizowany przez Miasto Zamość w ramach projektu „Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pn. wymiana platformowego dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Zamościu” z dofinansowaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków PFRON o/Lublin.

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

Link do artykułu na portalu roztocze.net - kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-04-04 17:03:27
Ilość wyświetleń: 690

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej