*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Podsumowanie projektu

Podsumowanie realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 25 uczniów i 10 nauczycieli Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

Zrealizowano następujące działania:

I.  Doposażenie pracowni do zajęć dydaktycznych.

Zakupiono:

 1. Sprzęt gastronomiczno – hotelarski
 2. Sprzęt gospodarstwa domowego AGD
 3. Sprzęt RTV
 4. Sprzęt biurowy
 5. Urządzenie sanitarne
 6. Meble do zabudowy do pracowni kuchennej
 7. Sprzęt komputerowy
 8. Wykonano sieć informatyczną LAN

II. Praktyki wspomagane.

Praktyki wspomagane realizowano w 8 grupach 3 osobowych (łącznie 24 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy), na podstawie umowy trójstronnej u dwóch Praktykodawców:

 1. Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przy ul. Okrzei 6 - 6 grup,
 2. A&P PROGRES Piotr Welcz i Aleksandra Dąbkowska s.c., Zamość ul. Szczebrzeska 35a - 2 grupy.

III. Zajęcia dodatkowe dla uczniów.

 1. Zajęcia dodatkowe w pracowni kuchennej - prowadzone przez nauczycieli szkoły dla 4 grup 6 osobowych. W zajęciach wzięło udział 24 uczniów. Łącznie przeprowadzono 800 godz. zajęć.
 2. Zajęcia poligraficzne - zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli szkoły dla 3 grup 6 osobowych. W zajęciach wzięło udział 18 uczniów. Łącznie przeprowadzono 600 godz. zajęć.
 3. Dekoracja stołu – zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkoły dla 4 grup 3 osobowych.
  W zajęciach wzięło udział 12 uczniów. Łącznie przeprowadzono 240 godz. zajęć.
 4. Organizacja kawiarenki szkolnej – zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli szkoły
  dla 4 grup 3 osobowych. W zajęciach wzięło udział 12 uczniów. Łącznie przeprowadzono 240 godz. zajęć.
 5. Sporządzanie potraw świątecznych z elementami Carvingu - zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkoły dla 3 grup 3 osobowych i 1 grupy 2 osobowej. W zajęciach wzięło udział 11 uczniów. Łącznie przeprowadzono 192 godz. zajęć.
 6. Gotowanie potraw wigilijnych - zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkoły dla 2 grup 3 osobowych. W zajęciach wzięło udział 6 uczniów. Łącznie przeprowadzono 92 godz. zajęć.

IV. Kursy

Przeprowadzono 5 kursów dla uczniów oraz 4 kursy dla nauczycieli:

 1. Pomoc kuchenna - w wymiarze 15 godz. dla 14 uczniów.
 2. Gotowanie - warsztaty kulinarne - w wymiarze 15 godz. dla 11 uczniów i 4 nauczycieli.
 3. Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu - w wymiarze 12 godz. dla 10 uczniów i 4 nauczycieli.
 4. Kurs podstawowy Barista - w wymiarze 20 godz. dla 6 uczniów i 3 nauczycieli.
 5. Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych - w wymiarze 12 godz. dla 12 uczniów i 2 nauczycieli.

 

Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w kursach otrzymali Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

 

Data dodania: 2024-04-08 18:14:52
Data edycji: 2024-04-10 06:54:48
Ilość wyświetleń: 66

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej