*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dokumenty

 

DOKUMENTY:

Strategie Bezpieczeństwa w SOSW - POBIERZ TUTAJ!


STATUTY: 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - tekst ujednolicony z dnia 15.09.2023 r. - pobierz TUTAJ

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - tekst ujednolicony z dnia 09.09.2022 r. - pobierz TUTAJ

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z 10.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z 01.12.2019 - traci moc.

Traci moc Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 - tekst ujednolicony z dnia 15.09.2023 r. - pobierz TUTAJ

Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 - tekst ujednolicony z dnia 09.09.2022 r. - pobierz TUTAJ

Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 z 01.12.2019 - pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 z 01.12.2018 - traci moc.

Traci moc Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 - tekst ujednolicony z dnia 15.09.2023 r. - pobierz TUTAJ

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 - tekst ujednolicony z dnia 09.09.2022 r. - pobierz TUTAJ

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 z 01.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 z 01.12.2019 - pobierz TUTAJ!

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 z 01.12.2018 - traci moc.

Traci moc Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy - tekst ujednolicony z dnia 15.09.2023 r. - pobierz TUTAJ

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy - tekst ujednolicony z dnia 09.09.2022 r. - pobierz TUTAJ

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 01.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 01.12.2019 - traci moc

Traci moc tekst jednolity Statutu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Przedszkola Nr 3 - tekst ujednolicony z dnia 15.09.2023 r. - pobierz TUTAJ

Statut Przedszkola Nr 3 - tekst ujednolicony z dnia 09.09.2022 r. - pobierz TUTAJ

Statut Przedszkola Nr 3 z 01.12.2018 - Pobierz TUTAJ!

Traci moc Statut Przedszkola Nr 3 w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 


 PROGRAMY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkole Nr 3 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoła Podstawowa Nr 11 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoła Przysposabiająca do Pracy 2023/2024


 

Doradztwo zawodowe

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Szkoła Podstawowa Nr 11  - TUTAJ

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - TUTAJ

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego SPDP - TUTAJ

 


 

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZAMOŚCIU do pobrania TUTAJ!


REGULAMINY:

Regulamin Internatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wolontariatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin WOKRO - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wczesnego Wspomagania - Pobierz TUTAJ!

Regulamin Biblioteki Szkolnej - Pobierz TUTAJ

 

Regulamin korzystania z podręczników szkolnych - Pobierz TUTAJ

Regulamin Świetlicy - Pobierz TUTAJ!

Regulamin wycieczek - Pobierz TUTAJ!

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Pobierz TUTAJ!

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe uczniom - Pobierz TUTAJ!


 

Kontrola zarządcza:

Kwestionariusz dla nauczycieli - Pobierz!

Kwestionariusz dla pracowników administracji i obsługi - Pobierz!

Data dodania: 2022-04-04 16:46:47
Data edycji: 2024-03-11 18:30:54
Ilość wyświetleń: 2755

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej