Projekt Unijny "Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość" kliknij po więcej informacji

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty

- podania do dyrektora Ośrodka:

Podanie Wczesne Wspomaganie

Przedszkole Nr 3 

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna -  pracownik pomocniczy gastronomii

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze

Podanie o przyjęcie do Internatu

 

- podania do Starosty

Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 11

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zajęcia Rewaliadacyjno - Wychowawcze


DOKUMENTY:

Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu - POBIERZ TUTAJ!


STATUTY: 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z 10.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z 01.12.2019 - traci moc.

Traci moc Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Szkoły Podstawowej z 01.12.2019 - pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Podstawowej z 01.12.2018 - traci moc.

Traci moc Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia z 01.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia z 01.12.2019 - pobierz TUTAJ!

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia z 01.12.2018 - traci moc.

Traci moc Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Specjalnej z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 01.09.2021 - pobierz TUTAJ!

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy z 01.12.2019 - traci moc

Traci moc tekst jednolity Statutu z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Statut Przedszkola Specjalnego z 01.12.2018 - Pobierz TUTAJ!

Traci moc Statut Przedszkola Nr 3 Specjalnego w Zamościu z dnia 24 listopada 2017 r.

 


 PROGRAMY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE 2021/2022

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoła Podstawowa Nr 11

Program wychowawczo - profilaktyczny Branżowa Szkoła I Stopnia

Program wychowawczo - profilaktyczny SPDP

Program wychowawczo - profilaktyczny Przedszkole


 

Doradztwo zawodowe

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna - Pobierz!

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna - Pobierz!

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego SPDP - Pobierz!

 


 

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W ZAMOŚCIU do pobrania TUTAJ!


REGULAMINY:

Regulamin Internatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wolontariatu - pobierz TUTAJ!

Regulamin WOKRO - pobierz TUTAJ!

Regulamin Wczesnego Wspomagania - Pobierz TUTAJ!

Regulamin Biblioteki Szkolnej - Pobierz TUTAJ!

 

Regulamin korzystania z podręczników szkolnych - Pobierz TUTAJ!

Regulamin Świetlicy - Pobierz TUTAJ!

Regulamin wycieczek - Pobierz TUTAJ!

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Pobierz TUTAJ!

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe uczniom - Pobierz TUTAJ!


 

Kontrola zarządcza:

Kwestionariusz dla nauczycieli - Pobierz!

 

Kwestionariusz dla pracowników administracji i obsługi - Pobierz!

Data dodania: 2022-04-04 16:46:47
Data edycji: 2022-09-06 11:49:12
Ilość wyświetleń: 545

Kalendarz

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook