Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Przedszkole

 

Link do profilu Przedszkola na Facebooku - kliknij TUTAJ!

 

Przedszkole Nr 3 Specjalne istnieje od 1 września 2011 roku. Powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Główny cel działalności placówki to wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju.

 

Zadania przedszkola specjalnego:

 1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju określonych w Konwencji Praw Dziecka.
 2. Zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową kształcenia przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka.
 3. Zapewnienie dziecku dostępu do korzystania z bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 4. Zapewnienie dziecku integracji z rówieśnikami.
 5. Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu realizowany jest program własny „Małymi krokami”. Program zakłada, że najważniejszy w kształceniu jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Treści programowe realizowane są podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Dla każdego dziecka zespół nauczycieli uczących w przedszkolu opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ankietę przeprowadzoną z rodzicami oraz obserwację dziecka.

 

Metody pracy wykorzystywane na zajęciach:

 • elementy pedagogiki zabawy
 • elementy Porannego kręgu
 • program aktywności Ch. Knilla
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody behawioralnej
 • elementy integracji sensorycznej
 • zabawy paluszkowe
 • elementy terapii ręki
 • Ester Cotton (zabawy manipulacyjne)
 • muzykoterapia
 • alternatywne metody komunikacji

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizujemy:

 • Program adaptacyjny „Idę do przedszkola”
 • Program własny "Małymi Krokami"

 

W przedszkolu funkcjonuje pięć grup:

Grupa I – przygotowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Paulina Margol-Sawicka (wychowawca), Małgorzata Wawszczak

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Bochenko              

Grupa II – przygotowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Natalia Liminowicz (wychowawca), Marta Bajwoluk           

Pomoc nauczyciela: Alicja Trytek

Grupa III – wychowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Marta Danieluk (wychowawca), Małgorzata Wawszczak

Pomoc nauczyciela: Magdalena Szaja

Grupa IV – przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Diana Manachowska (wychowawca), Marta Bajwoluk, Ewelina Lewusz

Pomoc nauczyciela: Alicja Trytek

Grupa V – przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Katarzyna Ciupa (wychowawca), Ewelina Ciechan

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Bochenko     

Religia

Nauczyciel prowadzący: Monika Momot

Język angielski

Nauczyciel prowadzący: Marta Frączek

SPECJALIŚCI

Ewelina Ciechan  - specjalista alternatywnych metod komunikacji

Anna Pomazanka - rehabilitant (usprawnianie ruchowe), specjalista integracji sensorycznej

Małgorzata Szcząchor - specjalista integracji sensorycznej

Marta Bajwoluk – logopeda

Katarzyna Ciupa-Baćkowska, Beata Karpińska, Diana Manachowska, Paulina Margol- Sawicka, Natalia Liminowicz, Małgorzata Wawszczak - zajęcia rozwijająco-usprawniające

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne

(6.45-16.00)

8.00-13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.45-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zajęcia opiekuńcze.

8.00-8.45

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

8.45-9.15

Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.

9.15-9.45

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.

9.45-10.30

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.

10.30-11.35

Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

11.35-12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.

12.00-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

13.00-14.00

Zabawy i gry ruchowe.

Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne.

Zabawy przy muzyce.

Zabawy plastyczne.

Zabawy stymulujące zmysły.

Zabawy doskonalące świadomość własnego ciała.

14.00-14.30

Podwieczorek.

14.30-16.00

Swobodna zabawa dzieci zgodnie

z zainteresowaniami, odbiór dzieci z przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne (8.00-13.00)

8.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

8.45-9.05

Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.

9.05-9.45

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.

9.45-10.15

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.

10.15-11.30

Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

11.30-12.15

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.

12.15-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

 

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2023-09-04 14:51:01
Ilość wyświetleń: 2586

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej