Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka na wielu płaszczyznach takich jak: ruch, postawa, koordynacja, emocje, percepcja, uwaga i mechanizmy uczenia się. Jej głównym zadaniem jest odbiór, rozpoznanie, połączenie i zapamiętanie docierających do systemu nerwowego informacji sensorycznych. Bodźce ze świata zewnętrznego odbierane są za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. W ostatnich latach dość często obserwuje się u dzieci zaburzenia integracji sensorycznej, które często korelują z chorobami i zaburzeniami powstałymi w wyniku uszkodzeń centralnego układu neurologicznego. Dotyczy to zwłaszcza takich zaburzeń jak spektrum autyzmu, Zespół Downa czy mózgowe porażenie dziecięce.

 

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne metodą Integracji Sensorycznej. Zajęcia te mają formę „naukowej zabawy”, której głównym zadaniem jest stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi zajęcia są formą wsparcia terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania psychofizycznego.

 

Bazą do rozpoczęcia indywidualnej terapii dziecka jest diagnoza. Zajęcia nie są rutynowym schematem ćwiczeń, ale formą ciągłej analizy zachowania dziecka i stałego doboru i modyfikacji stasowanych aktywności. Terapia odbywa się w sali integracji sensorycznej, „sali doświadczania świata”, które wyposażone są w wiele urządzeń do stymulacji systemów sensorycznych. Terapeuci dostosowują stawiane dziecku wymagania, tak, aby było ono wstanie realizować je, a tym samym rozwijać coraz bardziej złożone reakcje adaptacyjne. Dzięki temu dziecko czuje, że odnosi sukces, a tym samym podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach.

 

Zdjęcia z Integracji Sensorycznej zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-03-28 19:38:33
Data edycji: 2022-03-28 19:39:08
Ilość wyświetleń: 994

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook