*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka na wielu płaszczyznach takich jak: ruch, postawa, koordynacja, emocje, percepcja, uwaga i mechanizmy uczenia się. Jej głównym zadaniem jest odbiór, rozpoznanie, połączenie i zapamiętanie docierających do systemu nerwowego informacji sensorycznych. Bodźce ze świata zewnętrznego odbierane są za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. W ostatnich latach dość często obserwuje się u dzieci zaburzenia integracji sensorycznej, które często korelują z chorobami i zaburzeniami powstałymi w wyniku uszkodzeń centralnego układu neurologicznego. Dotyczy to zwłaszcza takich zaburzeń jak spektrum autyzmu, Zespół Downa czy mózgowe porażenie dziecięce.

 

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne metodą Integracji Sensorycznej. Zajęcia te mają formę „naukowej zabawy”, której głównym zadaniem jest stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi zajęcia są formą wsparcia terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania psychofizycznego.

 

Bazą do rozpoczęcia indywidualnej terapii dziecka jest diagnoza. Zajęcia nie są rutynowym schematem ćwiczeń, ale formą ciągłej analizy zachowania dziecka i stałego doboru i modyfikacji stasowanych aktywności. Terapia odbywa się w sali integracji sensorycznej, „sali doświadczania świata”, które wyposażone są w wiele urządzeń do stymulacji systemów sensorycznych. Terapeuci dostosowują stawiane dziecku wymagania, tak, aby było ono wstanie realizować je, a tym samym rozwijać coraz bardziej złożone reakcje adaptacyjne. Dzięki temu dziecko czuje, że odnosi sukces, a tym samym podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach.

 

Zdjęcia z Integracji Sensorycznej zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-03-28 19:38:33
Data edycji: 2022-03-28 19:39:08
Ilość wyświetleń: 1800

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej