Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Doradztwo zawodowe

Nauczyciele doradztwa zawodowego

  1. Katarzyna Bartosiewicz
  2. Beata Bober
  3. Magdalena Gontarz
  4. Agnieszka Mazur

Drogi rodzicu!

W naszym Ośrodku dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej oraz klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Specjalnej prowadzone są zajęcia z przedmiotu „doradztwo zawodowe”.

W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej na poziomie szkoły podstawowej. W szkole branżowej treści te prócz wszystkich przedmiotów i godziny wychowawczej wdrażane są w ramach zajęć: kształtowanie kompetencji zawodowych.

Jednak w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej i 3 szkoły branżowej doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen.

Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego?

Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej i kształtowania swojej kariery zawodowej.

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej.

Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia. To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce „doradztwo zawodowe” znajdziesz informacje dotyczące tego jak wspierać dziecko w wyborze zawodu. Jak szukać pracy i inne. Zapraszamy do odwiedzin wirtualnych oraz w przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu na szkolny numer telefonu: 84 639 25 25 – prosić o połączenie z doradcą zawodowym. W naszej placówce doradcami zawodowymi są: Pani Katarzyna Bartosiewicz, Pani Beata Bober, Pani Magdalena Gontarz oraz Pani Agnieszka Mazur.

SZKOLNI DORADCY ZAWODOWI

Przydatne linki dla rodzica i ucznia

(źródło www.mapakarier.org)

Data dodania: 2022-03-27 21:32:20
Data edycji: 2022-10-12 09:21:12
Ilość wyświetleń: 680

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook