*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Doradztwo zawodowe

Nauczyciele doradztwa zawodowego

  1. Katarzyna Bartosiewicz
  2. Beata Bober
  3. Magdalena Gontarz
  4. Agnieszka Mazur

Drogi rodzicu!

W naszym Ośrodku dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej oraz klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Specjalnej prowadzone są zajęcia z przedmiotu „doradztwo zawodowe”.

W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej na poziomie szkoły podstawowej. W szkole branżowej treści te prócz wszystkich przedmiotów i godziny wychowawczej wdrażane są w ramach zajęć: kształtowanie kompetencji zawodowych.

Jednak w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej i 3 szkoły branżowej doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen.

Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego?

Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej i kształtowania swojej kariery zawodowej.

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej.

Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia. To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce „doradztwo zawodowe” znajdziesz informacje dotyczące tego jak wspierać dziecko w wyborze zawodu. Jak szukać pracy i inne. Zapraszamy do odwiedzin wirtualnych oraz w przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu na szkolny numer telefonu: 84 639 25 25 – prosić o połączenie z doradcą zawodowym. W naszej placówce doradcami zawodowymi są: Pani Katarzyna Bartosiewicz, Pani Beata Bober, Pani Magdalena Gontarz oraz Pani Agnieszka Mazur.

SZKOLNI DORADCY ZAWODOWI

Przydatne linki dla rodzica i ucznia

(źródło www.mapakarier.org)

Data dodania: 2022-03-27 21:32:20
Data edycji: 2023-10-30 13:49:56
Ilość wyświetleń: 1408

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej