Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to kolejny etap kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która kończy edukację w szkole podstawowej.

W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy, w ramach prowadzone są zajęcia:
  • gospodarstwo domowe,
  • prace ogrodnicze,
  • szycie ręczne i maszynowe,
  • sporządzanie posiłków,
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,
  • prace poligraficzno- introligatorskie
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym.

Przygotowywani są do podejmowania różnych form pracy na chronionym rynku pracy oraz na otwartym  rynku pracy. Organizacja praktyk wspomaganych i wizyt studyjnych wspomaga w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru aktywności po ukończeniu szkoły np. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, środowiskowe domy samopomocy.

Uczniowie mają możliwość  prezentacji własnych osiągnięć w różnych konkursach, zawodach, wystawach.

 

Data dodania: 2022-03-28 18:37:08
Data edycji: 2022-05-17 11:42:53
Ilość wyświetleń: 663

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook