*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to kolejny etap kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która kończy edukację w szkole podstawowej.

W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Edukacja w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy, w ramach którego prowadzone są zajęcia:
  • gospodarstwo domowe,
  • prace ogrodnicze,
  • szycie ręczne i maszynowe,
  • sporządzanie posiłków,
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,
  • prace poligraficzno-introligatorskie
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym.

Przygotowywani są do podejmowania różnych form pracy na chronionym rynku pracy oraz na otwartym rynku pracy. Organizacja praktyk wspomaganych i wizyt studyjnych wspomaga w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru aktywności po ukończeniu szkoły np. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy chronionej, środowiskowych domach samopomocy.

Uczniowie mają możliwość  prezentacji własnych osiągnięć w różnych konkursach, zawodach, wystawach.

 

 

Link do filmu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Data dodania: 2022-03-28 18:37:08
Data edycji: 2024-03-07 09:59:07
Ilość wyświetleń: 1419

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej