*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna w Zamościu kształci młodzież          

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie:

  • pracownik pomocniczy gastronomii
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

W szkole realizowane są treści podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia.

 

Zajęcia kształcenia zawodowego prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 65.

 

Absolwenci szkoły branżowej zdają egzamin zawodowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach pisemnym i praktycznym. 

 

OKE wydaje dyplom oraz suplement do dyplomu EUROPASS w języku polskim i angielskim – co oznacza, że dyplom jest ważny w krajach Europy. 

 

 

Link do filmu Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

Data dodania: 2022-03-28 18:23:36
Data edycji: 2024-03-01 11:45:34
Ilość wyświetleń: 1840

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej