*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia z logopedą

Dla dzieci, które z powodu różnych dysfunkcji rozwojowych mają problemy z mową i komunikacją prowadzimy zajęcia logopedyczne.

 

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

 

Metoda werbo-tonalna:

 •  Metoda rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z uszkodzeniem słuchu;
 • Wykorzystuje się relacje zachodzące pomiędzy mową a ruchem – przełożenia ruchów całego ciała (makroruchy) na ruchy narządów mowy (mikroruchy).

 

W metodzie wykorzystywane są:

 • zabawy fonacyjne – służące do wywołania i utrwalenia poszczególnych głosek;
 • rytm ciała – służący do wywoływania głosu i korygowania nieprawidłowej artykulacji, tworzenia sylab. 

 

Wychowanie słuchowe

To całość różnorodnych ćwiczeń prowadzonych w celu stymulowania rozwoju percepcji słuchowej u dzieci z wadą słuchu i dzieci słyszących z zaburzeniami rozwoju. Etapy pracy z dzieckiem:

 • wykrywanie dźwięków - trening reagowania na dźwięk.
 • różnicowanie dźwięków – dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dźwiękami i reagowania na nie w zróżnicowany sposób.
 • identyfikacja – rozpoznanie dźwięku poprzez wskazanie, powtórzenie, nazwanie dźwięku,
 • rozpoznawanie i rozumienie mowy.

 

Korygowanie zaburzonego modelu rozwoju czynności prymarnych (pobierania pokarmu, żucia, gryzienia, picia)

 

Masaż logopedyczny

 

Metoda symultaniczno - sekwencyjna

 •  nauka wczesnego czytania metodą sylabową

 

Alternatywne metody komunikacji (AAC) – metoda PECS

 • PECS (Picture Exchange Communication System) metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Metoda ta  promuje komunikację funkcjonalną w różnorodnych sytuacjach społecznych. Sesja PECS rozpoczyna nauczenia dziecka podawania obrazka  przedstawiającego pożądaną rzecz „partnerowi komunikacyjnemu”, który uznaje tę inicjację jako prośbę. Metoda umożliwia skuteczną wymianę informacji od spontanicznego wyrażania próśb aż do rozwijania umiejętności budowania zdań.

 

Logorytmika

 • Metoda wspomagająca profilaktykę rozwoju mowy jak również terapię zaistniałych anomalii mowy
 • Metoda ta polega na uruchomieniu słuchu i ruchu w komunikacji językowej.

 

Ćwiczenia logorytmiczne podzielić można na kilka grup:

 • Ćwiczenia usprawniające motorykę
 • Ćwiczenia hamująco – pobudzające
 • Ćwiczenia słowno- muzyczne
 • Ćwiczenia rytmiczne.

 

Metoda Dobrego Startu (wg  Marty Bogdanowicz)

 

Głównym założeniem Metody Dobrego Startu jest aktywizacja funkcji psychomotorycznych, integracja zmysłowa, korygowanie zaburzeń rozwoju i stwarzanie warunków prawidłowego uczenia się za pomocą oddziaływania polisensorycznego. Podstawowymi jej elementami są:

 • ruch
 • rytm związany z ruchem ciała i muzyką
 • doświadczenia wielozmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne) i ich integracja.

Zdjęcia z galerii - kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-03-28 22:38:10
Data edycji: 2022-03-28 22:39:10
Ilość wyświetleń: 950

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej