*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O projekcie

 

Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

 

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, DZIAŁANIE: 12.4 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 2021-2023
Wartość całkowita: 11 228 964,97 PLN
Dofinansowanie: 9 544 620,22 PLN

 

Projekt realizowany będzie przez Miasto Zamość na rzecz prowadzonych szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 
Główny zakres projektu: 
• projekt obejmie 765 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Nr 2 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 ( technikum i szkoła branżowa I stopnia), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 (technikum) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Szkoła Specjalna Przysposabiająca  do Pracy); 
• 424 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;
• 433 uczniów zostanie osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
• zdobycie doświadczenia zawodowego przez 509 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;
• podniesienie kwalifikacji 41 nauczycieli zawodu z tych szkół;
• zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
• doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców, w tym związane ze zmienioną podstawą programową.
 

Więcej informacji o projekcie

Data dodania: 2022-08-26 10:50:26
Data edycji: 2024-04-10 06:56:32
Ilość wyświetleń: 408

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej