Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Mieczysław Matraszek

kapitan

MIECZYSŁAW MATRASZEK

27.07.1902 r.

zginął w Katyniu

zamordowany strzałem w tył głowy

przez NKWD w 1940 r.

 

Mieczysław Matraszek, syn Wawrzyńca i Władysławy z Gładeckich, urodził się 27 lipca 1902 r. w Karmanowicach (ówczesna gmina Celejów, parafia Wąwolnica). W życiorysie z 1934 r. napisał: „w dzieciństwie przebywałem przy rodzicach i pobierałem początkowe nauki, następnie chodziłem przez rok do trzyklasowej szkoły rosyjskiej w Klementowicach”, zaś w życiorysie z 1928 r. podał, że do Klementowic zaczął uczęszczać jako 10-latek, czyli w 1912 roku i ukończył tam trzy oddziały. Naukę musiał przerwać z powodu częstych chorób. Następnie, jak sam pisze, „z chwilą wybuchu wojny (1914) dostęp do każdej szkoły był znacznie utrudniony, przez co uczyłem się w domu pod nadzorem rodziców.” Zanim Mieczysław Matraszek rozpoczął naukę w szkole średniej wstąpił w 1916 roku do pierwszej klasy szkoły 2- lub 4-klasowej założonej przez Austriaków w Puławach. Po odzyskaniu niepodległości kontynuował naukę w Szkole Realnej w Puławach.

Podczas nauki w szkole średniej w 1920 r., podobnie jak inni uczniowie, ruszył przeciwko bolszewikom, opisując swe zaangażowanie w następujący sposób: „bez wiedzy rodziców pojechałem razem z kolegami do Lublina zapisując się do baonu wartowniczego, który po kilku dniach został przydzielony do 23 pułku piechoty i razem z tym pułkiem baon wartowniczy poszedł na front nad Bugiem koło Chełma. W parę dni później wyszedł rozkaz, aby wszystkich uczni szkół średnich bezwzględnie zwolnić do domu do szkół.” Po powrocie nie wrócił od razu do szkoły, gdyż zachorował i stracił jeden rok szkolny. W starszych klasach szkoły średniej należał do hufca szkolnego. W 1925 r. ukończył szóstą klasę i mimo promocji do klasy siódmej nauki nie kontynuował.

W marcu 1926 r. Mieczysław Matraszek wstąpił do wojska do 33 Pułku Piechoty w Warszawie. Po zakończeniu służby poborowej w 1927 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim kończąc ją w 1928 r. Przeszedł do rezerwy i przyjął na krótko posadę w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Puławach jako urzędnik kontraktowy, a następnie został przemianowany na praktykanta w dziale administracji wojskowej. W 1929 r. odbył pierwsze ćwiczenia rezerwy w 15 Pułku Piechoty w Dęblinie w stopniu plutonowego podchorążego. W 1930 r. wstąpił do 21 Warszawskiego Pułku Piechoty jako podoficer zawodowy z przydziałem do plutonu artylerii. W tymże roku wyjeżdżał „na szkołę ognia” do Czerwonego Boru i kurs artylerii w Toruniu, po czym pełnił służbę w plutonie artylerii. W latach 1931-1934 ukończył Szkołę Podchorążych dla Podoficerów zapewne w Bydgoszczy jako starszy ogniomistrz podchorąży. Od 1935 r. służył zaś w 2 Pułku Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Chełmie.

Mieczysław Matraszek był zawodowym oficerem – porucznikiem mianowanym ze starszeństwem 13 marca 1938 r.

Nie wiadomo dokładnie, gdzie i kiedy Mieczysław Matraszek dostał się do sowieckiej niewoli. Wiadomo, że został zamordowany w Katyniu w 1940 r. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim legitymację oficerską oraz dwa listy.

Mieczysław Matraszek nie zdążył założyć rodziny. Jego powrotu z wojny 1939 r. daremnie oczekiwali: owdowiała w 1934 r. matka, brat, trzy siostry oraz narzeczona. Znamienne jest rodzinne wspomnienie o jego matce, której ból po stracie syna był tak wielki, że rodzina musiała pousuwać z domu wszelki po nim pamiątki, gdyż zetknięcie z nimi powodowało jej niepohamowany płacz. A żal po stracie członka rodziny w Katyniu należało ukrywać. Rodzina przekonała się o tym jeszcze podczas II wojny światowej. Mając już informację o miejscu śmierci w Katyniu matka z córką Heleną próbowały pytać o szczegóły stacjonujących w Karmanowicach w 1944 roku żołnierzy radzieckich, którzy w domu rodzinnym Mieczysława Matraszka założyli szpital dla swych żołnierzy. Rosjanie dowiedziawszy się, że zginął w Katyniu, poradzili im by o tym nie wspominać, jeśli chcą pozostać przy życiu.

W 2007 r. Mieczysław Matraszek został pośmiertnie awansowany na kapitana Wojska Polskiego.

 

Mieczysław Matraszek (pierwszy z prawej strony u góry) podczas nauki w Gimnazjum Publicznym im. A.J. Czartoryskiego w Puławach

 

Mieczysław Matraszek (z lewej strony) z kolegą – Chełm Lubelski 1934

Data dodania: 2022-05-02 12:47:33
Data edycji: 2022-05-06 12:24:58
Ilość wyświetleń: 361

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej