*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

AAC

AAC  Co to jest? 

 

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji ( alternative and augmentative communication – AAC). 

 

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Komunikacja jest sposobem poznawania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Gdy dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Samo rozumienie języka nie wystarczy do skutecznej komunikacji. Dziecko musi chcieć, znać sposób, i mieć okazję do rozmów z rodzicami, kolegami i nauczycielami. 

 Gdy uczeń nie mówi lub jego mowa jest poważnie zaburzona można mu pomóc stosując adekwatne do jego potrzeb alternatywne lub wspomagające metody porozumiewania. 

Uczniom niemówiącym zapewniamy indywidualne zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej, podczas których: 

 • dobieramy odpowiedni system porozumiewania się 
 • tworzymy indywidualne pomoce komunikacyjne 
 • dbamy o rozwój języka ucznia 
 • przygotowujemy do korzystania z wysokiej technologii  
 • aranżujemy sytuacje konwersacyjne 

Zajęcia proponowane są osobom niemówiącym lub mającym problemy z werbalnym komunikowaniem się (posiadają umiejętność mowy w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację). Komunikacja alternatywna i wspomagająca stanowi dodatek lub substytut mowy, zastępuje mowę lub wzmacnia i uzupełnia mowę werbalną. 

 

Adresatami niewerbalnych metod komunikacji są osoby z : 

 • niepełnosprawnością intelektualną 
 • autyzmem 
 • mózgowym porażeniem dziecięcym 
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 •  zespołami uwarunkowanymi genetycznie 

 

Zajęcia mają na celu : 

 • wzmocnić i uzupełnić istniejącą mowę  
 • znaleźć zastępczy sposób porozumiewania się, gdy osoba nie zaczyna mówić 
 • rozwijać potrzeby komunikacyjne 

Więcej informacji: AAC - Wakelet

Data dodania: 2022-04-04 16:53:04
Data edycji: 2023-02-07 08:09:04
Ilość wyświetleń: 2034

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej