*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

1.Wsparcie rodziny:

 • rozpoznanie potencjału rodziny, mocnych stron rodziców i rodzeństwa;
 • dostarczenie rodzicom pomocy i wsparcia emocjonalnego w związku z niepełnosprawnością dziecka;
 • pomoc w budowaniu więzi emocjonalnej rodzic – dziecko;
 • dostarczanie rodzicom rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 1. Praca z dzieckiem - do najczęściej stosowanych metod należą:
 • trening zabawy, podążanie za dzieckiem, naśladowanie, odzwierciedlanie zachowań dziecka i zabawy
  z wykorzystaniem materiałów sypkich;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji, tworzenie słownika uczuć, nauka konstruktywnego radzenia sobie
  ze złością i frustracją;
 • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata, wzbogacanie aktywności dziecka, rozładowywanie napięć;
 • zajęcia grupowe - rozwijanie umiejętności społecznych w zabawie.

 

Zdjęcia z zajęć:

Dorota Koczułap

Patrycja Iwańczyk - Biestek

Data dodania: 2023-06-22 20:17:14
Data edycji: 2023-06-22 20:19:09
Ilość wyświetleń: 356

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej