Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

1.Wsparcie rodziny:

 • rozpoznanie potencjału rodziny, mocnych stron rodziców i rodzeństwa;
 • dostarczenie rodzicom pomocy i wsparcia emocjonalnego w związku z niepełnosprawnością dziecka;
 • pomoc w budowaniu więzi emocjonalnej rodzic – dziecko;
 • dostarczanie rodzicom rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 1. Praca z dzieckiem - do najczęściej stosowanych metod należą:
 • trening zabawy, podążanie za dzieckiem, naśladowanie, odzwierciedlanie zachowań dziecka i zabawy
  z wykorzystaniem materiałów sypkich;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji, tworzenie słownika uczuć, nauka konstruktywnego radzenia sobie
  ze złością i frustracją;
 • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata, wzbogacanie aktywności dziecka, rozładowywanie napięć;
 • zajęcia grupowe - rozwijanie umiejętności społecznych w zabawie.

 

Zdjęcia z zajęć:

Dorota Koczułap

Patrycja Iwańczyk - Biestek

Data dodania: 2023-06-22 20:17:14
Data edycji: 2023-06-22 20:19:09
Ilość wyświetleń: 93

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook