Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Logopeda

Rodzaje zajęć:

 

W naszym ośrodku zajęcia z logopedą odbywają się w ramach:

 

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne)

 

oraz

 

- w ramach zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korygujące wady mowy).

 

Zadania:

 

  1. Diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
    1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów
    2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 

Dla kogo zajęcia z logopedą?

 

W naszym ośrodku z zajęć logopedycznych korzystają uczestnicy zajęć na każdym etapie kształcenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną mówimy o oligofazji – czyli zaburzeniach językowych wywołanych przez deficyty poznawcze (niepełnopsprawność intelektualna). Poziom funkcjonowania naszych podopiecznych jest zróżnicowany. U niektórych podopiecznych rozwijamy kompetencje komunikacyjne począwszy od nawiązania kontaktu wzrokowego, wskazywania placem, budowania wspólnego pola uwagi. U innych wywołujemy głoski, ćwiczymy słuch fonemowy i rozwijamy mowę opowieściową.

 

Jak pracujemy?

 

Terapia logopedyczna polega nie tylko na kształceniu mowy, ale także na usprawnianiu wielu innych funkcji, np. orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, spostrzegania oraz analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej. Staramy się, aby duża część zajęć przebiegała w formie zabawy (zwłaszcza u najmłodszych uczniów). Terapię logopedyczną włączamy w codzienną aktywność ucznia, by tak jak to bywa w naturalnym rozwoju, nabywanie mowy odbywało się „mimowolnie” i nieświadomie.

 

Relacje z zajęć:

Zapraszamy do zapoznania się z galerią tematyczną „Cztery pory roku”.

Lato: KliknijTUTAJ!

Jesień: Kliknij TUTAJ!

Zima: Kliknij TUTAJ!

Wiosna: Kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-04-04 17:22:02
Data edycji: 2023-02-28 17:17:04
Ilość wyświetleń: 961

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej