*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Logopeda

Rodzaje zajęć:

 

W naszym ośrodku zajęcia z logopedą odbywają się w ramach:

 

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne)

 

oraz

 

- w ramach zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korygujące wady mowy).

 

Zadania:

 

  1. Diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
    1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów
    2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 

Dla kogo zajęcia z logopedą?

 

W naszym ośrodku z zajęć logopedycznych korzystają uczestnicy zajęć na każdym etapie kształcenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną mówimy o oligofazji – czyli zaburzeniach językowych wywołanych przez deficyty poznawcze (niepełnopsprawność intelektualna). Poziom funkcjonowania naszych podopiecznych jest zróżnicowany. U niektórych podopiecznych rozwijamy kompetencje komunikacyjne począwszy od nawiązania kontaktu wzrokowego, wskazywania placem, budowania wspólnego pola uwagi. U innych wywołujemy głoski, ćwiczymy słuch fonemowy i rozwijamy mowę opowieściową.

 

Jak pracujemy?

 

Terapia logopedyczna polega nie tylko na kształceniu mowy, ale także na usprawnianiu wielu innych funkcji, np. orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, spostrzegania oraz analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej. Staramy się, aby duża część zajęć przebiegała w formie zabawy (zwłaszcza u najmłodszych uczniów). Terapię logopedyczną włączamy w codzienną aktywność ucznia, by tak jak to bywa w naturalnym rozwoju, nabywanie mowy odbywało się „mimowolnie” i nieświadomie.

 

Relacje z zajęć:

Zapraszamy do zapoznania się z galerią tematyczną „Cztery pory roku”.

Lato: KliknijTUTAJ!

Jesień: Kliknij TUTAJ!

Zima: Kliknij TUTAJ!

Wiosna: Kliknij TUTAJ!

Data dodania: 2022-04-04 17:22:02
Data edycji: 2023-02-28 17:17:04
Ilość wyświetleń: 1217

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej