*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej funkcjonują:

 

1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zajęcia odbywają  się podobnie jak w szkole masowej,  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

 • I etap edukacyjny (klasy 1-3) obejmuje edukację wczesnoszkolną, zajęcia rewalidacyjne oraz religię wg woli.
 • II etap edukacyjny (klasy 4-8)

 

nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Przyroda
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Religia wg woli
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Doradztwo zawodowe w klasie 7 i 8
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasie 8 uczniowie piszą egzamin zewnętrzny.

 

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Nauczane przedmioty w klasach 1-8:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela.

 

Data dodania: 2022-03-28 18:21:59
Data edycji: 2022-05-17 08:01:18
Ilość wyświetleń: 2460

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej