*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Katyń... Ocalić od zapomnienia

Katyń... Ocalić od zapomnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu jest miejscem, gdzie uczniowie Ośrodka mają możliwość corocznie od 2009 r. uczestniczyć w niecodziennych lekcjach historii. Dotyczą one okresu związanego z II wojną światową, a dokładnie z wydarzeniami określanymi Zbrodnią Katyńską.

Inspiracją do podjęcia działań edukacyjnych dotyczących tego okresu był wdrażany przez Stowarzyszenie Parafiada program edukacyjny pt. „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Koordynatorem programu na terenie Ośrodka jest p. Kataryna Bartosiewicz oraz zespół nauczycieli: Monika Greluk, Joanna Banaszkiewicz, Dorota Herc, Iga Czechońska, Agata Kotowska. Nad realizacją działań czuwa Dyrektor Ośrodka p. Barbara Grądkowska.

W 2008 r. nauczyciele nawiązali współpracę z ówczesnym prezesem Zamojskiej Rodziny Katyńskiej panią Mieczysławą Bełz. Pomogła ona wskazać osoby związane z terenem Zamojszczyzny, które można by upamiętnić posadzeniem dębów. Dalsza współpraca kontynuowana jest z nowym prezesem ZRK panem Markiem Splewińskim.

Głównym celem działań podejmowanych przez Ośrodek jest:

  • kształtowanie postaw patriotycznych – przynależności do narodu oraz Małej Ojczyzny – Zamojszczyzny
  • pielęgnowania więzi rodzinnych jako podstawowych wartości w życiu każdego człowieka

W dniu 06 października 2009 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zamościu odbyła się uroczystość posadzenia pięciu dębów poświęconych Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Są to: Jan Antoniewicz, Mieczysław Matraszek, Kazimierz Dukarski, Wilhelm Kiczak, Stanisław Brzeziński-Dunin. Uczniowie posadzili pięć „wiecznych drzew”, które mają im przypominać tragiczne losy Polaków z II Wojny Światowej. Na budynku Ośrodka została zamontowana tablica poświęcona ww. osobom ufundowana przez Posła na Sejm pana Sławomira Zawiślaka.

Od tego czasu postacie pięciu Bohaterów Katynia stały się nieodłączną częścią życia Ośrodka. Corocznie odbywają się uroczystości poświęcone temu okresowi historii, m.in. organizowane były przez nauczycieli Ośrodka konkursy plastyczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim o tematyce katyńskiej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie; odbyły się lekcje historii poświęcone temu okresowi prowadzone przez p. Marcina Kruszyńskiego – pracownika IPN w Lublinie, wykłady prowadzone przez przedstawicieli Zamojskiej Rodziny Katyńskiej i innych zaproszonych gości; uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali także inscenizacje, montaże słowno-muzyczne, wieczornice, itp.

Uczniowie Ośrodka kontynuując współpracę z Zamojską Rodziną Katyńską, włączają się w uroczystości organizowane na terenie miasta Zamość przez ZRK (przygotowują montaże słowno-muzyczne, aktywnie uczestniczą we Mszach Św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz innych działaniach).

Działania realizowane w Ośrodku dokumentowane są m.in. w Biuletynach Informacyjnych ZRK (http://zamosc.rodzinakatynska.pl/m10.html), Biuletynach Federacji Rodzin Katyńskich „Rodowód Rodzin Katyńskich” (niektóre wydania dostępne w bibliotece Ośrodka).

Data dodania: 2022-05-02 12:13:25
Data edycji: 2022-05-02 13:15:27
Ilość wyświetleń: 790

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej