*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno - pedagogicznej. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia.

 

Cele zajęć:

 • wspomaganie rozwoju,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
 • zwiększanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Realizacja tych celów odbywa się stosownie do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub zespołowych, organizowanych we współpracy
z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 • Zajęcia indywidualne prowadzone są w domu rodzinnym uczestnika zajęć.
 • Zajęcia zespołowe prowadzi się na terenie Ośrodka w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników.

 

Wymiar zajęć wynosi:

 • 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych;
 • 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – przypadku zajęć indywidualnych.

Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut.

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez poradnię
  psychologiczno - pedagogiczną
 • podanie do dyrektora Ośrodka
 • podanie do starosty - uczestnicy mieszkający poza Zamościem (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania)
 • odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL)
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy)
 • 1 fotografia
 • Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2023-02-09 18:57:48
Data edycji: 2024-03-19 12:04:42
Ilość wyświetleń: 469

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej