Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Naszym głównym celem jest pomoc dziecku poprzez:

 • optymalne wspieranie jego rozwoju w okresie do podjęcia nauki szkolnej,
 • wyrównywanie jego deficytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności samoobsługowe, kontakt
  i komunikację,
 • w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w naszej szkole, w szkole masowej
  lub integracyjnej,
 • wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach.

 

Zajęcia prowadzone są przez zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • oligofrenopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • specjalista integracji sensorycznej,
 • specjalista alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu
indywidualnie i w grupach 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym.

 

Dokumenty:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • podanie do dyrektora Ośrodka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

 

RODZICE

Wykorzystajcie szansę dla swojego dziecka

Przyjdźcie, zadzwońcie, uzyskacie informacje

Czas działa na niekorzyść dziecka!!!

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:07:44
Data edycji: 2023-02-10 10:00:17
Ilość wyświetleń: 435

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook