*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Naszym głównym celem jest pomoc dziecku poprzez:

 • optymalne wspieranie jego rozwoju w okresie do podjęcia nauki szkolnej,
 • wyrównywanie jego deficytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności samoobsługowe, kontakt
  i komunikację,
 • w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w naszej szkole, w szkole masowej
  lub integracyjnej,
 • wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach.

 

Zajęcia prowadzone są przez zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • oligofrenopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • specjalista integracji sensorycznej,
 • specjalista alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu
indywidualnie i w grupach 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym.

 

Dokumenty:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • podanie do dyrektora Ośrodka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

 

RODZICE

Wykorzystajcie szansę dla swojego dziecka

Przyjdźcie, zadzwońcie, uzyskacie informacje

Czas działa na niekorzyść dziecka!!!

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:07:44
Data edycji: 2024-03-19 12:03:19
Ilość wyświetleń: 1049

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej