*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 

Oferuje kształcenie uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna i niepełnosprawność ruchowa
  lub niedowidzenie lub niedosłuch lub autyzm)

 

Liczba uczniów w oddziale:

 • do 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
 • do 4 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Edukacja w szkole obejmuje następujące przedmioty:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • wychowanie fizyczne,
 • przysposobienie do pracy m.in. zajęcia z gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych i elementów sadownictwa, szycia i dziewiarstwa, sporządzania i wydawania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, prac poligraficzno-introligatorskich,
 • religię/etykę (wg woli).

 

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania
w dorosłym życiu.

Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania (teatralne, plastyczne, muzyczne), konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach.

Szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, medyczną i opiekuńczą, odpowiednio do potrzeb uczniów.

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce edukacyjne, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • podanie do dyrektora Ośrodka
 • podanie do starosty (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),
 • zaświadczenie OKE z egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),
 • potwierdzenie zameldowania (z biura meldunkowego lub gminy),
 • opinia wychowawcy klasy,
 • 1 fotografia,
 • Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:23:22
Data edycji: 2024-03-19 12:08:35
Ilość wyświetleń: 764

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej