Projekt Unijny "Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość"

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Przedszkole Nr 3 Specjalne

Przedszkole Nr 3 Specjalne

dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Im wcześniej dziecko z problemami otrzyma wielospecjalistyczną pomoc, tym większe są szanse na jego samodzielność oraz prawidłowy rozwój.

 

ZAPEWNIAMY:

 • 8  - godzinną bezpłatną opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat
 • Liczebność dzieci w oddziale:
  • do 4 – dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  • do 4 – dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • do 8 – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • zajęcia polisensoryczne w sali doświadczania świata
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia alternatywnych metod komunikacji AAC
 • zajęcia logopedyczne
 • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, medyczną i opiekuńczą
 • indywidualizację pracy wg programów edukacyjno – terapeutycznych
 • poradnictwo dla rodziców

Ponadto dzieci mogą korzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną
 •  podanie do dyrektora Ośrodka o przyjęcie do przedszkola
 • podanie do wójta gminy- dzieci mieszkające poza Zamościem (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL)
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy),
 • Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

Przyjęcia trwają cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc

 

Wykorzystajcie szansę dla swojego dziecka

Przyjdźcie, zadzwońcie, uzyskajcie informacje

Czas działa na niekorzyść dziecka!!!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:16:07
Data edycji: 2022-04-26 15:17:53
Ilość wyświetleń: 340

Kalendarz

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook