*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O Przedszkolu

Link do profilu Przedszkola na Facebooku - kliknij TUTAJ!

 

Przedszkole Nr 3 Specjalne istnieje od 1 września 2011 roku. Powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Główny cel działalności placówki to wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju.

 

Zadania przedszkola specjalnego:

 1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju określonych w Konwencji Praw Dziecka.
 2. Zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową kształcenia przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka.
 3. Zapewnienie dziecku dostępu do korzystania z bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 4. Zapewnienie dziecku integracji z rówieśnikami.
 5. Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu realizowany jest program własny „Małymi krokami”. Program zakłada, że najważniejszy w kształceniu jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Treści programowe realizowane są podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Dla każdego dziecka zespół nauczycieli uczących w przedszkolu opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ankietę przeprowadzoną z rodzicami oraz obserwację dziecka.

 

Metody pracy wykorzystywane na zajęciach:

 • elementy pedagogiki zabawy
 • elementy Porannego kręgu
 • program aktywności Ch. Knilla
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody behawioralnej
 • elementy integracji sensorycznej
 • zabawy paluszkowe
 • elementy terapii ręki
 • Ester Cotton (zabawy manipulacyjne)
 • muzykoterapia
 • alternatywne metody komunikacji

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizujemy:

 • Program adaptacyjny „Idę do przedszkola”
 • Program własny "Małymi Krokami"

 

W przedszkolu funkcjonuje pięć grup:

Grupa I – przygotowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Paulina Margol-Sawicka (wychowawca), Małgorzata Wawszczak

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Bochenko              

Grupa II – przygotowanie przedszkolne 

Nauczyciele pracujący w grupie: Natalia Liminowicz (wychowawca), Marta Bajwoluk           

Pomoc nauczyciela: Alicja Trytek

Grupa III – wychowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Marta Danieluk (wychowawca), Małgorzata Wawszczak

Pomoc nauczyciela: Magdalena Szaja

Grupa IV – przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Diana Manachowska (wychowawca), Marta Bajwoluk, Ewelina Lewusz

Pomoc nauczyciela: Alicja Trytek

Grupa V – przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele pracujący w grupie: Katarzyna Ciupa (wychowawca), Ewelina Ciechan

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Bochenko     

Religia

Nauczyciel prowadzący: Monika Momot

Język angielski

Nauczyciel prowadzący: Marta Frączek

SPECJALIŚCI

Ewelina Ciechan  - specjalista alternatywnych metod komunikacji

Anna Pomazanka - rehabilitant (usprawnianie ruchowe), specjalista integracji sensorycznej

Małgorzata Szcząchor - specjalista integracji sensorycznej

Marta Bajwoluk – logopeda

Katarzyna Ciupa-Baćkowska, Beata Karpińska, Diana Manachowska, Paulina Margol- Sawicka, Natalia Liminowicz, Małgorzata Wawszczak - zajęcia rozwijająco-usprawniające

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne

(6.45-16.00)

8.00-13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.45-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zajęcia opiekuńcze.

8.00-8.45

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

8.45-9.15

Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.

9.15-9.45

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.

9.45-10.30

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.

10.30-11.35

Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

11.35-12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.

12.00-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

13.00-14.00

Zabawy i gry ruchowe.

Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne.

Zabawy przy muzyce.

Zabawy plastyczne.

Zabawy stymulujące zmysły.

Zabawy doskonalące świadomość własnego ciała.

14.00-14.30

Podwieczorek.

14.30-16.00

Swobodna zabawa dzieci zgodnie

z zainteresowaniami, odbiór dzieci z przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne (8.00-13.00)

8.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. 

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

8.45-9.05

Powitanie z wykorzystaniem elementów metody Porannego Kręgu.

9.05-9.45

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.

9.45-10.15

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych  zajęć programowych.

10.15-11.30

Spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

11.30-12.15

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, obiad.

12.15-13.00

Zajęcia relaksacyjne, masaże wyciszające.

Zabawa swobodna/zajęcia rewalidacyjne.

 

Data dodania: 2022-03-28 18:55:59
Data edycji: 2023-09-04 14:49:05
Ilość wyświetleń: 447

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej