*** ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ MIASTA ZAMOŚĆ ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Internat

Tzw. Internat - specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy - zapewnia całodobową opiekę wychowankom, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Opieka sprawowana jest od poniedziałku do piątku na czas nauki w szkołach Ośrodka.

 

Zadania tzw. Internatu:

  • Ustalanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  • Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków.
  • Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków i efektów podejmowanych działań, w szczególności wychowawczych.
  • Zapewnienie udziału wychowanków w zajęciach:

- umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu Ośrodka, tj. rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, czy innych o charakterze terapeutycznym,

- sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

- kulturalno - oświatowych,

- rozwijających zainteresowania.

  • Wsparcie wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka.

Tzw. Internat organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w tzw. Internacie jest grupa wychowawcza. Obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju (przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej).

 

Więcej informacji dotyczących tzw. Internatu znajduje się w zakładce INTERNAT na stronie internetowej Ośrodka.

 

Dokumenty

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2023-02-09 19:02:16
Data edycji: 2024-03-19 12:15:37
Ilość wyświetleń: 448

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej