*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

 

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie:

 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
  i niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm).

 

Absolwent będzie przygotowany do wykonania pomocniczych prac w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, domach weselnych:

 • związanych z przyjęciem i obsługą gości,
 • gastronomicznych,
 • porządkowych na terenie obiektu,
 • związanych z utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych w otoczeniu obiektu,
 • związanych z organizacją imprez okolicznościowych.

 

Edukacja w szkole obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia praktyczne

 

Dodatkowo 10 godzin zajęć rewalidacyjnych na klasę.

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce edukacyjne, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna
do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • podanie do dyrektora Ośrodka
 • podanie do starosty, (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego),
 • zaświadczenie OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające informację o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),
 • opinia wychowawcy,
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy),
 • 1 fotografia,
 • pracownicza książeczka zdrowia,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (jeśli uczeń je posiada).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:26:40
Data edycji: 2024-03-19 12:07:53
Ilość wyświetleń: 1236

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej