*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO) został utworzony na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu dla rodzin i dzieci z terenu miasta Zamościa w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Działalność WOKRO przewidziana jest na kolejne 5 lat (2022 – 2026).

 

Szczegółowe zadania WOKRO:

  • prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością
  • ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny
  • ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny
  • zapewnienie usług terapeutów
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia
  • organizacja zajęć kompleksowego wsparcia
  • ustalenie, za zgodą rodziców działań realizowanych poza ośrodkiem
  • doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do jego potrzeb
  • ocena postępów, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu
ul. Śląska 45A.

Informacje udzielane są przez p. Barbarę Grądkowską, p. Beatę Bober lub inną wyznaczoną osobę od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -15.00 osobiście lub pod nr tel. 639 25 25.

 

WIĘCEJ O WOKRO

Data dodania: 2022-03-28 22:41:21
Data edycji: 2024-03-01 17:13:45
Ilość wyświetleń: 832

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej