Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Szanowni Rodzice!

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczy podejmuje swoją działalność od 4 kwietnia 2020 r. na zasadach pracy na odległość.

Praca w ramach WOKRO będzie polegała na wsparciu rodzica w organizacji aktywności dziecka w ciągu dnia, pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, problemów, zachowań trudnych.

Każdy terapeuta indywidualnie skontaktuje się z Państwem, będzie udzielał porad i konsultacji, zaproponuje zadania do realizacji, przygotowując instrukcję, w różnych dostępnych formach np. opisu, pokazu – on-line, filmiku.

Rodzice, w oparciu o oferowaną pomoc i wsparcie będą wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka.

Wsparcie będzie realizowane wg ustalonego i udostępnionego Państwu harmonogramu pracy.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Bober – wicedyrektor Ośrodka


Wiodący Ośrodek

Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO) został utworzony na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu dla rodzin i dzieci z terenu miasta Zamościa w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).

 

WOKRO realizuje następujące zadania:


1. Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2. Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3. Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5. Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu:

 1) zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach;
 2) prowadzi akcje informacyjne;
 3) monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu
ul. Śląska 45A.

Informacje udzielane są przez p. Barbarę Grądkowską, p. Beatę Bober lub inną wyznaczoną osobę od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -15.00 osobiście lub pod nr tel. 639 25 25.

 

WIĘCEJ O WOKRO

Data dodania: 2022-03-28 22:41:21
Data edycji: 2023-08-18 09:47:27
Ilość wyświetleń: 585

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej