Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Szanowni Rodzice!

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczy podejmuje swoją działalność od 4 kwietnia 2020 r. na zasadach pracy na odległość.

Praca w ramach WOKRO będzie polegała na wsparciu rodzica w organizacji aktywności dziecka w ciągu dnia, pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, problemów, zachowań trudnych.

Każdy terapeuta indywidualnie skontaktuje się z Państwem, będzie udzielał porad i konsultacji, zaproponuje zadania do realizacji, przygotowując instrukcję, w różnych dostępnych formach np. opisu, pokazu – on-line, filmiku.

Rodzice, w oparciu o oferowaną pomoc i wsparcie będą wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka.

Wsparcie będzie realizowane wg ustalonego i udostępnionego Państwu harmonogramu pracy.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Bober – wicedyrektor Ośrodka


Wiodący Ośrodek

Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO) został utworzony na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu dla rodzin i dzieci z terenu miasta Zamościa w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Działalność WOKRO przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).

 

WOKRO realizuje następujące zadania:


1. Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2. Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3. Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5. Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu:

 1) zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach;
 2) prowadzi akcje informacyjne;
 3) monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu
ul. Śląska 45A.

Informacje udzielane są przez p. Barbarę Grądkowską, p. Beatę Bober lub inną wyznaczoną osobę od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -15.00 osobiście lub pod nr tel. 639 25 25.

Data dodania: 2022-03-28 22:41:21
Data edycji: 2022-03-28 22:56:48
Ilość wyświetleń: 441

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook