Projekt Unijny - Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

Oferuje kształcenie uczniów:

  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (przedmioty takie, jak w szkole ogólnodostępnej), liczba uczniów w klasie do 16,
  •  z autyzmem w normie intelektualnej (przedmioty takie, jak w szkole ogólnodostępnej), liczba uczniów
    w klasie do 4,
  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  liczba uczniów w klasie do 8,

 

Tworzymy klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, uczniów słabosłyszących, słabowidzących. Liczebność uczniów
w takich klasach uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.

 

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oprócz nauczyciela pracuje dodatkowa osoba jako pomoc nauczyciela.

 

Szkoła zapewnia:

  • zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 12 godzin na odział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem,

odpowiednio do potrzeb ucznia, np.: zajęcia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (dzieciom niemówiącym), zajęcia metodą integracji sensorycznej, W. Sherborne, Knillów, Tomatisa, zajęcia usprawniania ruchowego.

 

Ponadto wszyscy uczniowie mają zapewnioną :

  • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, medyczną i opiekuńczą,
  • zajęcia ze specjalistą zgodnie z rodzajem niepełnosprawności (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą).

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

 

Przyjęcia trwają cały rok szkolny

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:21:00
Data edycji: 2023-02-10 10:07:14
Ilość wyświetleń: 1545

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej