*** 50 lat Szkoły Specjalnej w Zamościu ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

Oferuje kształcenie uczniów:

  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (przedmioty takie, jak w szkole ogólnodostępnej), liczba uczniów w klasie do 16,
  •  z autyzmem w normie intelektualnej (przedmioty takie, jak w szkole ogólnodostępnej), liczba uczniów
    w klasie do 4,
  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  liczba uczniów w klasie do 8,

 

Tworzymy klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, uczniów słabosłyszących, słabowidzących. Liczebność uczniów
w takich klasach uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.

 

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oprócz nauczyciela pracuje dodatkowa osoba jako pomoc nauczyciela.

 

Szkoła zapewnia:

  • zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 12 godzin na odział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem,

odpowiednio do potrzeb ucznia, np.: zajęcia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (dzieciom niemówiącym), zajęcia metodą integracji sensorycznej, W. Sherborne, Knillów, Tomatisa, zajęcia usprawniania ruchowego.

 

Ponadto wszyscy uczniowie mają zapewnioną :

  • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, medyczną i opiekuńczą,
  • zajęcia ze specjalistą zgodnie z rodzajem niepełnosprawności (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą).

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

 

Przyjęcia trwają cały rok szkolny

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25

Data dodania: 2022-03-27 20:21:00
Data edycji: 2024-03-19 12:11:41
Ilość wyświetleń: 3121

Nasi Partnerzy

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej